Publications on botany and plant ecology

Choice of publications on botany and plant ecology:

 1. Knoppentabel, edition Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 1952, many revised editions.
 2. Varentabel, edition Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 1954.
 3.  “Die vegetationskundliche Stellung von Carex buxbaumii Wahlenb., in Europe, besonders in den Niederlanden”, in Acta Botanica Nerlandica 8 (1959), pp.304-329 (with V. Westhoff).
 4.  “Enige opmerkingen over abundantie en dominantie bij het opnemen van kwadraten”,in Jaarboek Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging 1960, pp. 39-41 (with J.J. Barkman).
 5.  “Een vooronderzoek naar de systematische positie van Juncus ambiguus Guss.”, in Correspondentieblad voor de Floristiek 16 (1960), pp. 169-172.
 6.  “Dwerggroei bij planten”, in De Levende Natuur 64 1961), pp. 82-87.
 7.  “Vegetaties op oude muren”, in Jaarboek Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging 1961, pp. 59-61.
 8.  “Pterodologische aantekeningen, I, Asplenium adiantum-nigrum x A. ruta-muraria in Nederland”, in Gorteria 1 (1962), pp. 56-59.
 9.  “De floristiek van oude muren”, in Gorteria 1 (1962), pp, 71-74 and appendix 21pp.
 10.  “Het soortsbegrip bij het Juncus bufonius-complex”, in Jaarboek Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging 1962, pp. 58-59.
 11.  “The economic significance of the phytocoenological research on marsh-regions in the Netherlands”, in Proceedings MAR Conference/IUCN Publications, New Series 3, part 1/c (1963), pp. 260-266.
 12. “Pteridologische aantekeningen, II, Dryopteris tavelii in Nederland”, in Gorteria 1 (1963), pp. 121-128.
 13.  “De flora van grachtmuren”, in De Levende Natuur 66 (1963), pp. 59-53 (met J. Reynders).
 14.  “Over het Sagino- en Filici-Bryetum argentei” in Jaarboek Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging 1963, pp. 41-42.
 15. “A new classification of the waterplant communities”, in Jaarboek Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging 1960 (with C. den Hartog).
 16.  “ Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse”, in Acta Botanica Neerlandica 13 (1964), blz. 394-419 (with J.J. Barkman & H. Doing).
 17.  “On some basic terms in ecology”, in Abstract Xth intenational Botanical Congress, Edinburgh (1964), p. 455.
 18. Een vegetatie-onderzoek van hogere waterplanten in Nederand, Wetenschappelijke Mededelingen Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 57 (1965), 80 pp.
 19.  “Vegetatie-onderzoek van lemniden”, in Jaarboek Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging 1965, pp. 59-60.
 20. “Ecological studies of peat-bog vegetation in the northwestern part of the province of Overijssel (the Netherlands), in Wentia 15 (1966), pp. 109-141.
 21. “De plaats van de oecologie bij het hoger onderwijs”, in Contactblad voor Oecologen 2 no. 2 (1966), pp. 4-9 (with H.C.J. Oomen).
 22.  “Oecologie van hogere waterplanten”, in Vakblad voor Biologen 46 (1966), blz. 138-149.
 23.  “De pinksterbloem in Nederland”, in Gorteria £ (1966), blz. 77-86 (met C.C. Berg).
 24.  “Some remarks on the ecology of Ranunculus hederaceus”, in Vegetatio 15 (1967), pp. 1-26.
 25.  “Het geslacht Parietaria in Nederland, I and II, in Gorteria 3 (1967), 96-102; 109-118 (met J.J. Mennema).
 26. Carex paniculata x C. diandra (C. x beckmanii) in Nederland”, in Gorteria 3 (1967), pp. 161-164 (with F. Muller).
 27. “Het Zuideindigerwiede – Een uniek verlandingsgebied”, in Gorteria 3 (1967), pp. 165-181 (with M.C. Groenhart).
 28. De eikvaren (Polypodim vulgare) L. s.l. in Nederland”, in Gorteria 2 (1967), pp. 183-199 (with J. Meinders-Groeneveld).
 29. “Oecologisch onderzoek aan het Hugo de Vries-laboratorim van Amsterdam”, in Contactblad voor Oecologen 3 nr. 4 (1967), blz. 18-23 (with L. de Lange).
 30. “Over het onderzoek van Lemna minoir en L. gibba”, in Gorteria 4, pp. 5-12 (with L. de Lange).
 31. “Ein Einteilungsversuch der Wasserpflnzengesellschaften”, in R. Tüxen (ed.), Pflazensoziologische Systematik, pp. 191-219, The Hague 1968.
 32. “Schwierigkeiten bei der Systematik von Moorgesellschaften”, in R. Tüxen (ed.), Pflaznsoziologische Systematik, pp. 220-229, The Hague 1968.
 33. Ramalina intermedia in Nedeland”, in Gorteria 4 (1968), pp. 118-119.
 34. “Over Rhyngostegiella compacta in Nederland”, in Buxbaumia 22 (1968), pp. 26-31.
 35. “Zoneringen in het water”, in Contacblad voor Oecologen 4 no.2 2 (1968), pp. 15-16.
 36. “On structure, zonation and succession in vegetation of higher aquatics”, publ. UNESCO, Paris 1968, 12 pp.
 37. “De flora van muren in Limburg”, in Natuurhistorisch Maandblad 58 (1969), pp. 13-16.
 38. Ecological Notes on Wall Vegetation, 325 pp. and appendix 26 pp. (thesis), The Hague 1969, reprint 1973.
 39. “Bedreigingen van het milieu”, in Folia Civitatis 23 no. 34 (1970), p. 5.
 40. “Strukturen und Wasserpflanzen”, in R. Tüxen (ed,), Gesellschaftsmorphologie, pp. 157-171, The Hague 1970.
 41. “Pteridologische aantekeningen, IV, De bastaarden van het Dyopteris spinulosa complex, in Gorteria 5 (1971), 201-208.
 42. “Principles on structure, zonation and succession of aquatic macrophytes” in Hidrobiologia 12 (1971), blz. 89-95.
 43. “General ecology”, in Hydrobiologia 12 (1971), pp. 383-384.
 44. “General ecology of wetlands”, in D.F. Westlake et al., The Production Ecology of Wetlands – The IBP Synthesis, Cambridge 1998, pp. 1-77 (with S. Hejný).

Several popular articles during the 1950’s and some later publications, several folders for students at the universities of Amsterdam, Utrecht, Wageningen, Eindhoven and Delft, and cooperarion on Heimans, Heinsius & Thyssen, Geïllustreerde Flora van Nederland and V. Westhoff & A.J. Den Held, Plantengemeenschappen in Nederland (1969).