Botany and ecology

Sam’s interest in ecology was mainly restricted to water- and wetland vegetation. He researched the vegetation of old stone walls as well, and had an interest in the flowers in nature.

Some of the juvenile publications are a Varentabel for the identification of ferns according to  vegetative characteristics and a Knoppentabel for the identification of trees and shrubs in winter by their buds, which reached over twenty revised editions and followings abroad.

Collaboration was given on several publications, including flora’s and surveys on vegetation research. Other publications include the variability of some complex species and its ecology, the vegetation of old stone walls and water- and marshes, and methodology. The water- and marsh studies were a part of a UNESCO worldwide research for which Czech colleagues had been guest co-operators in The Netherlands. Sam discovered some new species and hybrids to the Dutch flora. He found that the very rare endemic Dutch subspecies from the Large Copper butterfly (Lycaena dispar batava), until then only known in the world from a few square miles in the Netherlands was also common in some larger nature reserves.

 

Publications on botany and plant ecology

Choice of publications on botany and plant ecology:

 1. Knoppentabel, edition Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 1952, many revised editions.
 2. Varentabel, edition Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 1954.
 3.  “Die vegetationskundliche Stellung von Carex buxbaumii Wahlenb., in Europe, besonders in den Niederlanden”, in Acta Botanica Nerlandica 8 (1959), pp.304-329 (with V. Westhoff).
 4.  “Enige opmerkingen over abundantie en dominantie bij het opnemen van kwadraten”,in Jaarboek Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging 1960, pp. 39-41 (with J.J. Barkman).
 5.  “Een vooronderzoek naar de systematische positie van Juncus ambiguus Guss.”, in Correspondentieblad voor de Floristiek 16 (1960), pp. 169-172.
 6.  “Dwerggroei bij planten”, in De Levende Natuur 64 1961), pp. 82-87.
 7.  “Vegetaties op oude muren”, in Jaarboek Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging 1961, pp. 59-61.
 8.  “Pterodologische aantekeningen, I, Asplenium adiantum-nigrum x A. ruta-muraria in Nederland”, in Gorteria 1 (1962), pp. 56-59.
 9.  “De floristiek van oude muren”, in Gorteria 1 (1962), pp, 71-74 and appendix 21pp.
 10.  “Het soortsbegrip bij het Juncus bufonius-complex”, in Jaarboek Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging 1962, pp. 58-59.
 11.  “The economic significance of the phytocoenological research on marsh-regions in the Netherlands”, in Proceedings MAR Conference/IUCN Publications, New Series 3, part 1/c (1963), pp. 260-266.
 12. “Pteridologische aantekeningen, II, Dryopteris tavelii in Nederland”, in Gorteria 1 (1963), pp. 121-128.
 13.  “De flora van grachtmuren”, in De Levende Natuur 66 (1963), pp. 59-53 (met J. Reynders).
 14.  “Over het Sagino- en Filici-Bryetum argentei” in Jaarboek Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging 1963, pp. 41-42.
 15. “A new classification of the waterplant communities”, in Jaarboek Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging 1960 (with C. den Hartog).
 16.  “ Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse”, in Acta Botanica Neerlandica 13 (1964), blz. 394-419 (with J.J. Barkman & H. Doing).
 17.  “On some basic terms in ecology”, in Abstract Xth intenational Botanical Congress, Edinburgh (1964), p. 455.
 18. Een vegetatie-onderzoek van hogere waterplanten in Nederand, Wetenschappelijke Mededelingen Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 57 (1965), 80 pp.
 19.  “Vegetatie-onderzoek van lemniden”, in Jaarboek Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging 1965, pp. 59-60.
 20. “Ecological studies of peat-bog vegetation in the northwestern part of the province of Overijssel (the Netherlands), in Wentia 15 (1966), pp. 109-141.
 21. “De plaats van de oecologie bij het hoger onderwijs”, in Contactblad voor Oecologen 2 no. 2 (1966), pp. 4-9 (with H.C.J. Oomen).
 22.  “Oecologie van hogere waterplanten”, in Vakblad voor Biologen 46 (1966), blz. 138-149.
 23.  “De pinksterbloem in Nederland”, in Gorteria £ (1966), blz. 77-86 (met C.C. Berg).
 24.  “Some remarks on the ecology of Ranunculus hederaceus”, in Vegetatio 15 (1967), pp. 1-26.
 25.  “Het geslacht Parietaria in Nederland, I and II, in Gorteria 3 (1967), 96-102; 109-118 (met J.J. Mennema).
 26. Carex paniculata x C. diandra (C. x beckmanii) in Nederland”, in Gorteria 3 (1967), pp. 161-164 (with F. Muller).
 27. “Het Zuideindigerwiede – Een uniek verlandingsgebied”, in Gorteria 3 (1967), pp. 165-181 (with M.C. Groenhart).
 28. De eikvaren (Polypodim vulgare) L. s.l. in Nederland”, in Gorteria 2 (1967), pp. 183-199 (with J. Meinders-Groeneveld).
 29. “Oecologisch onderzoek aan het Hugo de Vries-laboratorim van Amsterdam”, in Contactblad voor Oecologen 3 nr. 4 (1967), blz. 18-23 (with L. de Lange).
 30. “Over het onderzoek van Lemna minoir en L. gibba”, in Gorteria 4, pp. 5-12 (with L. de Lange).
 31. “Ein Einteilungsversuch der Wasserpflnzengesellschaften”, in R. Tüxen (ed.), Pflazensoziologische Systematik, pp. 191-219, The Hague 1968.
 32. “Schwierigkeiten bei der Systematik von Moorgesellschaften”, in R. Tüxen (ed.), Pflaznsoziologische Systematik, pp. 220-229, The Hague 1968.
 33. Ramalina intermedia in Nedeland”, in Gorteria 4 (1968), pp. 118-119.
 34. “Over Rhyngostegiella compacta in Nederland”, in Buxbaumia 22 (1968), pp. 26-31.
 35. “Zoneringen in het water”, in Contacblad voor Oecologen 4 no.2 2 (1968), pp. 15-16.
 36. “On structure, zonation and succession in vegetation of higher aquatics”, publ. UNESCO, Paris 1968, 12 pp.
 37. “De flora van muren in Limburg”, in Natuurhistorisch Maandblad 58 (1969), pp. 13-16.
 38. Ecological Notes on Wall Vegetation, 325 pp. and appendix 26 pp. (thesis), The Hague 1969, reprint 1973.
 39. “Bedreigingen van het milieu”, in Folia Civitatis 23 no. 34 (1970), p. 5.
 40. “Strukturen und Wasserpflanzen”, in R. Tüxen (ed,), Gesellschaftsmorphologie, pp. 157-171, The Hague 1970.
 41. “Pteridologische aantekeningen, IV, De bastaarden van het Dyopteris spinulosa complex, in Gorteria 5 (1971), 201-208.
 42. “Principles on structure, zonation and succession of aquatic macrophytes” in Hidrobiologia 12 (1971), blz. 89-95.
 43. “General ecology”, in Hydrobiologia 12 (1971), pp. 383-384.
 44. “General ecology of wetlands”, in D.F. Westlake et al., The Production Ecology of Wetlands – The IBP Synthesis, Cambridge 1998, pp. 1-77 (with S. Hejný).

Several popular articles during the 1950’s and some later publications, several folders for students at the universities of Amsterdam, Utrecht, Wageningen, Eindhoven and Delft, and cooperarion on Heimans, Heinsius & Thyssen, Geïllustreerde Flora van Nederland and V. Westhoff & A.J. Den Held, Plantengemeenschappen in Nederland (1969).